Bert Danckaert onderzoekt in zijn fotografisch werk voortdurend de problematische verhouding tussen 'betekenis' en 'context'. Wat is de betekenis van een beeld als die betekenis afhankelijk blijkt te zijn van de context waarin het beeld is opgenomen? Hoe kunnen beelden uitspraken doen over de werkelijkheid ? Hoe kan een werkelijkheid ervaarbaar worden gesteld door middel van beelden?
Danckaert confronteert beelden met een verschillend statuut en een uiteenlopend karakter. Op die manier stellen ze wederzijds elkaars 'waarheid' in vraag. Er zijn vooreerst een aantal eigen opnamen, gerealiseerd in kleur met een groot-formaatcamera. Zij documenteren op zogenaamd objectiverende wijze een aantal arbitrair uitgekozen; banale, zelfs bijna absurd lijkende situaties. De 'betekenis', de verborgen 'logica', de 'geschiedenis' van deze plekken zullen we nooit te weten komen, en wordt ook door deze foto's niet onthuld. Daarnaast reproduceert Danckaert een aantal documenten, die door hem werden geselecteerd uit fotoarchieven. Het is echter duidelijk dat de door hem gehanteerde selectiecriteria grotendeels voorbijgaan aan de oorspronkelijke intenties van de makers van deze foto's.
Danckaert diept welbewust de onvermijdelijke, maar vaak miskende kloof tussen beeld en gerepresenteerde werkelijkheid verder uit. De inzet van deze uitgelokte verwarring blijft uiteindelijk het scheppen van meer duidelijkheid.

Pool Andries, conservator FotoMuseum, Antwerpen.

Back